Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dkkmudmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Brother Vietnam

Our main products are printer, fax machine, scan machine, labelling machine and sewing machine with Brother brand. In addition we also supply printing and sewing solutions to business in Vietnam market.

 • hZWZl5dkkmudmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmhtap1rb7Cx
2023

Company Menu

Culture Tour

Life at Brother Vietnam

Brother Vietnam 's Activities

 • Cùng Brother “Nói Không Với Túi Nylon”

  Cùng Brother “Nói Không Với Túi Nylon”

  “Túi nilon từ lâu đã trở thành một vật dụng phải nói là "gần gũi" trong cuộc sống thường ngày. Với ưu điểm bền, chắc, tiện dụng,... View more
   hZWZl5dkkmudmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJdjmnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dkkmudmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSZaWmhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1plJmYnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Cùng Brother "Chia sẻ tri thức - Xây dựng tương lai"

  Cùng Brother "Chia sẻ tri thức - Xây dựng tương lai"

  Với dự án xây dựng thư viện tại các trường học khó khăn "New Library - New Dream".Tìm đến trường THCS Mỹ Thành Bắc – Cai Lậy,... View more
   hZWZl5dkkmudmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJdkkXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5dkkmudmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSZamChq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaW1plJmYnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5dkkmudmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...